Eyes & Eyelashes

eyes and eyelashes

 

Eyebrow Shape
10 min     $25.00 ($18.50 with another treatment)

 

Eyebrow Tint
20 min     $21.50

 

Eyebrow Tint & Shape
20 min     $37.50

 

Lash Tint
20 min     $35.00

 

Lash Tint & Brow Shape
20 min     $49.50

 

Lash & Brow Tint
20 min     $49.50

 

Eye Trio (Lash Tint, Brow Tint & Brow Shape)
30 min     $58.00

 

Lash Lift (Lash Perming)
50 min     $85.00

 

Lash Lift (Lash Perming) & Tint
60 min     $110.00